Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

 • 21 kierunków przyszłości

Jesteśmy przekonani, że obszar ten ma dla rozwoju naszego kraju znaczenie kluczowe. Zapewnienie zdolnej młodzieży wykształcenia inżynierskiego najwyższej klasy leży w interesie polskiej gospodarki. Poprzez ranking chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów technicznych, potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 ma charakter szczególny. Adresowany jest on do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, którymi są w tym przypadku ambitni kandydaci na studia techniczne, zainteresowani uzyskaniem tytułu inżyniera i magistra inżyniera na najbardziej renomowanych wydziałach polskich uczelni technicznych.

Jesteśmy przekonani, że obszar ten ma dla rozwoju naszego kraju znaczenie kluczowe. Zapewnienie zdolnej młodzieży wykształcenia inżynierskiego najwyższej klasy leży w interesie polskiej gospodarki. Poprzez ranking chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów technicznych, potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zawód inżynierski najtrafniej przedstawia, pochodząca z 1828 roku, angielska definicja określająca go jako sztukę kierowania siłami natury na pożytek człowieka. Można powiedzieć, że inżynier to taki człowiek, który zajmuje się projektowaniem czegoś i doprowadzeniem do tego, żeby to, co zostało zaprojektowane, mogło zostać wykonane i na dodatek jeszcze działało z pożytkiem.

Słowo „inżynier”, pochodzące od łacińskiego ingeniatus, oznacza kogoś, kto potrafi coś wymyślić, jest sprytny, ma otwartą głowę. Kiedyś inżynierami określano ludzi, którzy zajmowali się budową maszyn wojennych i fortec. Była to inżynieria wojskowa. Gdy sztukę tę zaczęto wykorzystywać do innych celów: budowy tam, dróg i mostów – pojawiło się pojęcie inżynierii cywilnej (civil engineering). Potem dochodziły kolejne dziedziny...

W tym roku ponownie oceniliśmy 21 kierunków studiów technicznych (dwa lata temu było ich zaledwie 12). Do ich oceny użyliśmy 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

 • PRESTIŻ (badanie opinii kadry akademickiej);
 • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY (badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez MNiSW);
 • POTENCJAŁ AKADEMICKI (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie);
 • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA (publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact);
 • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY (jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje);
 • INNOWACYJNOŚĆ (patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia).

Zwracamy uwagę na dwa wskaźniki, które w rankingu Perspektyw pojawiają się dopiero po raz drugi: wskaźnik przygotowany w oparciu o badanie Ekonomiczne Losy Absolwentów oraz wskaźnik „Jakość przyjętych na studia”.

Są to wskaźniki dla celów naszego rankingu prawie idealne: wykorzystują badania przeprowadzone niezależnie od uczelni i organizacji rankingującej, a zarazem precyzyjnie charakteryzują prowadzone w poszczególnych jednostkach (wydziałach) kierunki studiów.

Ekonomiczne losy absolwentów – to kryterium mierzone wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów danego kierunku studiów oraz wskaźnikami wysokości ich zarobków – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

Jakość przyjętych na studia – to wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które 1 października 2017 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na określonym kierunku studiów w danej jednostce. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowie wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia.

Wskaźnik ten spełnia najwyższe standardy metodologiczne rekomendowane przez międzynarodową organizację dbającą o jakość rankingów – IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Opiera się on na danych zewnętrznych w stosunku do ocenianych uczelni – danych OKE, które odzwierciedlają opinię o poziomie dydaktycznym i naukowym jednostki prowadzącej dany kierunek.

Spośród uczelni technicznych brakuje w zestawieniach rankingowych Politechniki Rzeszowskiej (która nie udostępniła danych o wynikach maturalnych studentów I roku) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (tradycyjnie uczelnia ta unika rankingów...).

Zwracamy uwagę, że naszym zamiarem nie było nigdy ocenianie wszystkich studiów technicznych prowadzonych w Polsce. Ranking Studiów Inżynierskich należałoby raczej nazwać elitarnym, bowiem poprzeczka wejścia jest ustawiona wysoko – na poziomie pełnych uprawnień akademickich jednostki i na poziomie studiów dających wysoko ceniony przez opinię społeczną i przez pracodawców tytuł inżyniera i magistra inżyniera.

SciVal mierzy sukcesy w nauce

Zwracamy uwagę, że w tegorocznej edycji rankingu sukcesy naukowe wydziałów mierzone będą tradycyjnie z wykorzystaniem bazy Scopus, ale w tym korzystać będziemy z narzędzia analitycznego SciVal, znakomicie skądinąd dopasowanego do potrzeb naszego rankingu.

W kryterium tym weźmiemy pod uwagę trzy wskaźniki:

 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2014-17. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS), do odpowiedniej dziedziny nauki, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. Suma ocen publikacji odniesiona zostanie do liczby pracowników uczelni w danej grupie kierunków studiów.
 • Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2014-17, w stosunku do liczby tych publikacji.
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskazuje, w jaki sposób liczba cytowań otrzymanych przez publikacje badaczy porównuje się ze średnią liczbą cytowań otrzymanych przez wszystkie inne podobne publikacje zindeksowane w bazie danych Scopus.
  • Współczynnik cytowania z użyciem pola o wartości 1,00 wskazuje, że publikacje były cytowane w średniej światowej dla podobnych publikacji.
  • Współczynnik cytowania o wartości większej niż 1,00 wskazuje, że publikacje cytowane były częściej, niż można się było spodziewać na podstawie średniej światowej dla podobnych publikacji, na przykład wynik 1,44 oznacza, że wyniki zostały podane o 44% więcej razy, niż oczekiwano.
  • Współczynnik cytowania o wartości mniejszej niż 1,00 wskazuje, że publikacje były cytowane mniej, niż można się było spodziewać na podstawie średniej światowej dla podobnych publikacji, na przykład wynik wynoszący 0,85 oznacza 15% mniej cytowanych niż średnia światowa.

Nasza filozofia

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin nowoczesnego przemysłu i profesjonalnych organizacji inżynierskich.

Publikowanie wydzielonego Rankingu Studiów Inżynierskich wynika z naszej filozofii rankingowej, której istotą jest dostarczenie potrzebnych informacji głównej grupie odbiorców – czyli maturzystom. A dla nich liczy się nie tylko uczelnia, na której będą studiować, ale przede wszystkim kierunek studiów i wydział, na którym realizować chcą swoje edukacyjne marzenia.

Prawidłowość ta przejawia się na całym świecie. Z badań przeprowadzonych przez brytyjską firmę QS wynika, że wybierając studia za granicą potencjalni kandydaci przede wszystkim analizują wyniki rankingów by subject czyli dotyczących właśnie kierunków studiów. Dla młodych ludzi liczą się kolejno: kierunek studiów, kraj do którego pojadą, a dopiero na końcu konkretna uczelnia. Dlatego rankingi by subject to w świecie rankingów temat gorący.

Sytuacja w Polsce jest o tyle skomplikowana, że ten sam kierunek studiów prowadzony jest często na różnych wydziałach tej samej uczelni. Przykład: studia w zakresie „automatyka i robotyka” prowadzone są na pięciu (!) wydziałach Politechniki Warszawskiej. Oczywiście, w zależności od wydziału ich poziom jest różny.

Wyniki

Analizując klasyfikacje rankingowe 21 dyscyplin studiów technicznych, na czołowych pozycjach widzimy wydziały czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej. Dla osób znających polskie szkolnictwo wyższe nie ma w tym zaskoczenia, gdyż siła i ranga krajowa oraz międzynarodowa tej Wielkiej Czwórki jest znana. Gratulujemy!

Ale za ich plecami jest grupa wydziałów reprezentujących równie świetne uczelnie – z Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, i Politechniką Poznańską w pierwszej linii. Tegoroczni maturzyści będą mieli w czym wybierać.

Patrząc w przyszłość

Podobnie jak przed rokiem możemy zapowiedzieć, że w kolejnych latach będziemy dalej rozwijać metodologię Rankingu Studiów Inżynierskich. Takie są bowiem oczekiwania odbiorców, a zarazem pojawiają się możliwości korzystania z nowych źródeł danych i – co za tym idzie – wprowadzania nowych wskaźników. Dlatego ponownie apelujemy do uczelni o należną uwagę przy wprowadzaniu danych do różnych baz danych, zwłaszcza do POL-on i nie tylko na poziomie uczelni, ale także w odniesieniu do wydziałów.

Jako rankingowi profesjonaliści wiemy, że do ideału zapewne szybko nie dojdziemy. Jak głosił napis na kartce wywieszonej przez Alberta Einsteina w jego pokoju w Princeton: Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.

Przestroga ta ma charakter uniwersalny.

Waldemar Siwiński

Dodatkowe informacje: Anna Wdowińska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tabele rankingowe

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny