Automatyka i robotyka 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Architektura 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Architektury
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Architektury
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Architektury

Biotechnologia 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Budownictwo 2019

 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Lądowej

Elektronika i telekomunikacja 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Elektrotechnika 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektryczny
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Energetyka 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
 • Politechnika Śląska
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Fizyka techniczna 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Fizyki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Geodezja i kartografia 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Geodezji i Kartografii
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Górnictwo i geologia 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Mechanika i budowa maszyn 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Informatyka 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Inżynieria biomedyczna 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki

Inżynieria chemiczna i procesowa 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Inżynieria materiałowa 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny

Inżynieria środowiska 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Śląska
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Inżynierii Środowiska

Logistyka 2019

 • Politechnika Poznańska
  Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Wydział Ekonomii
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Mechaniczny

Mechatronika 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Technologia chemiczna 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Transport 2019

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Transportu
 • Politechnika Lubelska
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Inżynierii Transportu

Zarządzanie i inżynieria produkcji 2019

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Zarządzania
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Produkcji

Partner Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny