Opublikowany ranking kierunku „informatyka” obejmuje jedynie studia dające możliwość uzyskania tytułu inżyniera. Pozostałe uczelnie prowadzące kierunek „informatyka” zostaną sklasyfikowane w osobnym zestawieniu dla tego kierunku, który zostanie opublikowany na przełomie maja i czerwca br.

2018 Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 2017 WSK

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny