Automatyka i robotyka 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Architektura 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Architektury
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Architektury
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Architektury

Biotechnologia 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Śląska
  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Budownictwo 2018

 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Lądowej
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Elektronika i telekomunikacja 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Elektrotechnika 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektryczny
 • Politechnika Śląska
  Wydział Elektryczny

Energetyka 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Fizyka techniczna 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Fizyki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Geodezja i kartografia 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Geodezji i Kartografii
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Górnictwo i geologia 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Informatyka 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektryczny

Inżynieria biomedyczna 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Inżynieria chemiczna i procesowa 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Inżynieria materiałowa 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Inżynieria środowiska 2018

 • Politechnika Śląska
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Logistyka 2018

 • Politechnika Śląska
  Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Inżynierii Zarządzania

Mechanika i budowa maszyn 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczny

Mechatronika 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczny

Technologia chemiczna 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Transport 2018

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Transportu
 • Politechnika Śląska
  Wydział Transportu
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Zarządzanie i inżynieria produkcji 2018

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Zarządzania
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny